پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
125221
بیشترین: 
126052
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
125637
زمان: 
8/25 21:30
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 25 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 25 آبان 1396 , 125637 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:10","price":126052},{"date":"1396/08/25 10:45","price":125313},{"date":"1396/08/25 10:50","price":125267},{"date":"1396/08/25 10:55","price":125221},{"date":"1396/08/25 11:00","price":125267},{"date":"1396/08/25 11:05","price":125244},{"date":"1396/08/25 11:10","price":125221},{"date":"1396/08/25 11:20","price":125360},{"date":"1396/08/25 11:25","price":125290},{"date":"1396/08/25 11:30","price":125313},{"date":"1396/08/25 11:35","price":125290},{"date":"1396/08/25 11:45","price":125337},{"date":"1396/08/25 11:50","price":125313},{"date":"1396/08/25 12:05","price":125383},{"date":"1396/08/25 12:15","price":125406},{"date":"1396/08/25 12:20","price":125360},{"date":"1396/08/25 12:25","price":125406},{"date":"1396/08/25 12:45","price":125383},{"date":"1396/08/25 12:50","price":125360},{"date":"1396/08/25 12:55","price":125383},{"date":"1396/08/25 13:05","price":125498},{"date":"1396/08/25 13:10","price":125475},{"date":"1396/08/25 13:20","price":125452},{"date":"1396/08/25 13:35","price":125406},{"date":"1396/08/25 13:40","price":125429},{"date":"1396/08/25 13:50","price":125452},{"date":"1396/08/25 13:55","price":125614},{"date":"1396/08/25 14:05","price":125567},{"date":"1396/08/25 14:15","price":125614},{"date":"1396/08/25 14:20","price":125637},{"date":"1396/08/25 14:40","price":125614},{"date":"1396/08/25 14:50","price":125637},{"date":"1396/08/25 15:05","price":125614},{"date":"1396/08/25 15:20","price":125660},{"date":"1396/08/25 15:25","price":125637},{"date":"1396/08/25 15:30","price":125614},{"date":"1396/08/25 15:35","price":125637},{"date":"1396/08/25 15:45","price":125614},{"date":"1396/08/25 15:55","price":125637},{"date":"1396/08/25 16:05","price":125591},{"date":"1396/08/25 16:15","price":125614},{"date":"1396/08/25 16:20","price":125591},{"date":"1396/08/25 16:40","price":125567},{"date":"1396/08/25 16:45","price":125591},{"date":"1396/08/25 16:50","price":125614},{"date":"1396/08/25 16:55","price":125660},{"date":"1396/08/25 17:05","price":125775},{"date":"1396/08/25 17:10","price":125706},{"date":"1396/08/25 17:20","price":125683},{"date":"1396/08/25 17:35","price":125706},{"date":"1396/08/25 17:45","price":125729},{"date":"1396/08/25 17:50","price":125660},{"date":"1396/08/25 17:55","price":125683},{"date":"1396/08/25 18:00","price":125637},{"date":"1396/08/25 18:05","price":125660},{"date":"1396/08/25 18:15","price":125683},{"date":"1396/08/25 18:25","price":125729},{"date":"1396/08/25 18:35","price":125752},{"date":"1396/08/25 18:45","price":125729},{"date":"1396/08/25 18:50","price":125660},{"date":"1396/08/25 19:00","price":125591},{"date":"1396/08/25 19:05","price":125660},{"date":"1396/08/25 19:15","price":125614},{"date":"1396/08/25 19:20","price":125683},{"date":"1396/08/25 19:25","price":125660},{"date":"1396/08/25 19:35","price":125683},{"date":"1396/08/25 19:40","price":125660},{"date":"1396/08/25 19:45","price":125683},{"date":"1396/08/25 19:55","price":125637},{"date":"1396/08/25 20:00","price":125660},{"date":"1396/08/25 20:15","price":125637},{"date":"1396/08/25 20:25","price":125614},{"date":"1396/08/25 20:35","price":125637},{"date":"1396/08/25 20:50","price":125660},{"date":"1396/08/25 21:10","price":125683},{"date":"1396/08/25 21:15","price":125660},{"date":"1396/08/25 21:20","price":125637},{"date":"1396/08/25 21:25","price":125660},{"date":"1396/08/25 21:30","price":125637}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398