کمترین: 
3523.7
بیشترین: 
3524.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3523.7
زمان: 
8/25 09:10
قیمت دلار امروز 25 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 25 آبان 1396 , 3523.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:10","price":3524.5},{"date":"1396/08/25 09:10","price":3523.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398