پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.714
بیشترین: 
1.7429
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7147
زمان: 
8/25 23:32
قیمت بنزین امروز 25 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 25 آبان 1396 , 1.7147 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:00","price":1.7368},{"date":"1396/08/25 00:32","price":1.7361},{"date":"1396/08/25 01:00","price":1.7356},{"date":"1396/08/25 01:32","price":1.7355},{"date":"1396/08/25 02:00","price":1.7358},{"date":"1396/08/25 03:00","price":1.7349},{"date":"1396/08/25 03:32","price":1.7374},{"date":"1396/08/25 04:00","price":1.7383},{"date":"1396/08/25 04:32","price":1.7386},{"date":"1396/08/25 05:00","price":1.7382},{"date":"1396/08/25 05:32","price":1.7389},{"date":"1396/08/25 06:00","price":1.7395},{"date":"1396/08/25 06:32","price":1.7391},{"date":"1396/08/25 07:08","price":1.7387},{"date":"1396/08/25 07:32","price":1.7384},{"date":"1396/08/25 08:08","price":1.7382},{"date":"1396/08/25 08:32","price":1.738},{"date":"1396/08/25 09:00","price":1.7393},{"date":"1396/08/25 09:32","price":1.7392},{"date":"1396/08/25 10:00","price":1.7396},{"date":"1396/08/25 10:32","price":1.7393},{"date":"1396/08/25 11:00","price":1.737},{"date":"1396/08/25 11:32","price":1.7429},{"date":"1396/08/25 12:00","price":1.7374},{"date":"1396/08/25 12:32","price":1.7365},{"date":"1396/08/25 13:08","price":1.7368},{"date":"1396/08/25 13:32","price":1.7329},{"date":"1396/08/25 14:08","price":1.7298},{"date":"1396/08/25 14:32","price":1.7333},{"date":"1396/08/25 15:00","price":1.7309},{"date":"1396/08/25 15:32","price":1.7292},{"date":"1396/08/25 16:08","price":1.7314},{"date":"1396/08/25 16:32","price":1.7275},{"date":"1396/08/25 17:00","price":1.726},{"date":"1396/08/25 17:32","price":1.7288},{"date":"1396/08/25 18:08","price":1.721},{"date":"1396/08/25 18:32","price":1.7175},{"date":"1396/08/25 19:00","price":1.7278},{"date":"1396/08/25 19:32","price":1.7253},{"date":"1396/08/25 20:00","price":1.7288},{"date":"1396/08/25 20:32","price":1.7204},{"date":"1396/08/25 21:00","price":1.7222},{"date":"1396/08/25 21:32","price":1.724},{"date":"1396/08/25 22:00","price":1.7241},{"date":"1396/08/25 22:32","price":1.722},{"date":"1396/08/25 23:00","price":1.714},{"date":"1396/08/25 23:32","price":1.7147}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398