پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
43.9
بیشترین: 
545300
قیمت تقلبی: 
544600
زمان: 
8/25 23:35
قیمت آبشده بنکداری امروز 25 آبان 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 25 آبان 1396 , 544600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:00","price":543800},{"date":"1396/08/25 00:05","price":43.9},{"date":"1396/08/25 00:10","price":543700},{"date":"1396/08/25 00:25","price":543800},{"date":"1396/08/25 00:35","price":543700},{"date":"1396/08/25 10:45","price":543300},{"date":"1396/08/25 10:50","price":543100},{"date":"1396/08/25 10:55","price":542900},{"date":"1396/08/25 11:00","price":543100},{"date":"1396/08/25 11:05","price":543000},{"date":"1396/08/25 11:10","price":542900},{"date":"1396/08/25 11:20","price":543500},{"date":"1396/08/25 11:25","price":543200},{"date":"1396/08/25 11:30","price":543300},{"date":"1396/08/25 11:35","price":543200},{"date":"1396/08/25 11:45","price":543400},{"date":"1396/08/25 11:50","price":543300},{"date":"1396/08/25 12:05","price":543600},{"date":"1396/08/25 12:15","price":543700},{"date":"1396/08/25 12:20","price":543500},{"date":"1396/08/25 12:25","price":543700},{"date":"1396/08/25 12:45","price":543600},{"date":"1396/08/25 12:50","price":543500},{"date":"1396/08/25 12:55","price":543600},{"date":"1396/08/25 13:05","price":544100},{"date":"1396/08/25 13:10","price":544000},{"date":"1396/08/25 13:20","price":543900},{"date":"1396/08/25 13:35","price":543700},{"date":"1396/08/25 13:40","price":543800},{"date":"1396/08/25 13:50","price":543900},{"date":"1396/08/25 13:55","price":544600},{"date":"1396/08/25 14:05","price":544400},{"date":"1396/08/25 14:15","price":544600},{"date":"1396/08/25 14:20","price":544700},{"date":"1396/08/25 14:40","price":544600},{"date":"1396/08/25 14:50","price":544700},{"date":"1396/08/25 15:05","price":544600},{"date":"1396/08/25 15:20","price":544800},{"date":"1396/08/25 15:25","price":544700},{"date":"1396/08/25 15:30","price":544600},{"date":"1396/08/25 15:35","price":544700},{"date":"1396/08/25 15:45","price":544600},{"date":"1396/08/25 15:55","price":544700},{"date":"1396/08/25 16:05","price":544500},{"date":"1396/08/25 16:15","price":544600},{"date":"1396/08/25 16:20","price":544500},{"date":"1396/08/25 16:40","price":544400},{"date":"1396/08/25 16:45","price":544500},{"date":"1396/08/25 16:50","price":544600},{"date":"1396/08/25 16:55","price":544800},{"date":"1396/08/25 17:05","price":545300},{"date":"1396/08/25 17:10","price":545000},{"date":"1396/08/25 17:20","price":544900},{"date":"1396/08/25 17:35","price":545000},{"date":"1396/08/25 17:45","price":545100},{"date":"1396/08/25 17:50","price":544800},{"date":"1396/08/25 17:55","price":544900},{"date":"1396/08/25 18:00","price":544700},{"date":"1396/08/25 18:05","price":544800},{"date":"1396/08/25 18:15","price":544900},{"date":"1396/08/25 18:25","price":545100},{"date":"1396/08/25 18:35","price":545200},{"date":"1396/08/25 18:45","price":545100},{"date":"1396/08/25 18:50","price":544800},{"date":"1396/08/25 19:00","price":544500},{"date":"1396/08/25 19:05","price":544800},{"date":"1396/08/25 19:15","price":544600},{"date":"1396/08/25 19:20","price":544900},{"date":"1396/08/25 19:25","price":544800},{"date":"1396/08/25 19:35","price":544900},{"date":"1396/08/25 19:40","price":544800},{"date":"1396/08/25 19:45","price":544900},{"date":"1396/08/25 19:55","price":544700},{"date":"1396/08/25 20:00","price":544800},{"date":"1396/08/25 20:15","price":544700},{"date":"1396/08/25 20:25","price":544600},{"date":"1396/08/25 20:35","price":544700},{"date":"1396/08/25 20:50","price":544800},{"date":"1396/08/25 21:10","price":544900},{"date":"1396/08/25 21:15","price":544800},{"date":"1396/08/25 21:20","price":544700},{"date":"1396/08/25 21:25","price":544800},{"date":"1396/08/25 21:30","price":544700},{"date":"1396/08/25 21:35","price":544600},{"date":"1396/08/25 21:40","price":544800},{"date":"1396/08/25 21:45","price":544900},{"date":"1396/08/25 21:55","price":544600},{"date":"1396/08/25 22:00","price":544200},{"date":"1396/08/25 22:05","price":544300},{"date":"1396/08/25 22:15","price":544200},{"date":"1396/08/25 22:30","price":544300},{"date":"1396/08/25 22:35","price":543900},{"date":"1396/08/25 22:40","price":544000},{"date":"1396/08/25 22:45","price":544100},{"date":"1396/08/25 22:50","price":544300},{"date":"1396/08/25 22:55","price":544000},{"date":"1396/08/25 23:00","price":544100},{"date":"1396/08/25 23:10","price":544200},{"date":"1396/08/25 23:15","price":544500},{"date":"1396/08/25 23:35","price":544600}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398