پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
7110.6
بیشترین: 
7774.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7774.9
زمان: 
8/25 23:30
قیمت بیت کوین امروز 25 آبان 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 25 آبان 1396 , 7774.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:00","price":7269.4},{"date":"1396/08/25 00:30","price":7233.3},{"date":"1396/08/25 01:00","price":7241.6},{"date":"1396/08/25 01:30","price":7290},{"date":"1396/08/25 02:00","price":7240.1},{"date":"1396/08/25 02:30","price":7221.2},{"date":"1396/08/25 03:00","price":7216.8},{"date":"1396/08/25 03:30","price":7249},{"date":"1396/08/25 04:00","price":7240.7},{"date":"1396/08/25 04:30","price":7215.4},{"date":"1396/08/25 05:00","price":7110.6},{"date":"1396/08/25 05:30","price":7156},{"date":"1396/08/25 06:00","price":7127.3},{"date":"1396/08/25 06:30","price":7170},{"date":"1396/08/25 07:00","price":7177.5},{"date":"1396/08/25 07:30","price":7196.7},{"date":"1396/08/25 10:30","price":7275},{"date":"1396/08/25 11:00","price":7269.5},{"date":"1396/08/25 11:30","price":7379.9},{"date":"1396/08/25 12:00","price":7387.3},{"date":"1396/08/25 12:30","price":7410.1},{"date":"1396/08/25 13:30","price":7436.9},{"date":"1396/08/25 14:00","price":7453},{"date":"1396/08/25 14:30","price":7521.5},{"date":"1396/08/25 15:00","price":7466.2},{"date":"1396/08/25 16:30","price":7450},{"date":"1396/08/25 17:00","price":7453.7},{"date":"1396/08/25 17:30","price":7379.6},{"date":"1396/08/25 19:30","price":7473.9},{"date":"1396/08/25 20:00","price":7445},{"date":"1396/08/25 20:30","price":7433.5},{"date":"1396/08/25 21:00","price":7504.6},{"date":"1396/08/25 21:30","price":7670.7},{"date":"1396/08/25 22:00","price":7689.1},{"date":"1396/08/25 22:30","price":7759},{"date":"1396/08/25 23:00","price":7725},{"date":"1396/08/25 23:30","price":7774.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398