پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
61.39
بیشترین: 
62.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.39
زمان: 
8/25 23:32
قیمت نفت برنت امروز 25 آبان 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 25 آبان 1396 , 61.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:00","price":61.86},{"date":"1396/08/25 00:32","price":61.84},{"date":"1396/08/25 01:32","price":61.87},{"date":"1396/08/25 02:00","price":61.84},{"date":"1396/08/25 05:00","price":61.87},{"date":"1396/08/25 05:32","price":61.92},{"date":"1396/08/25 06:00","price":61.97},{"date":"1396/08/25 06:32","price":61.95},{"date":"1396/08/25 07:08","price":61.94},{"date":"1396/08/25 07:32","price":61.98},{"date":"1396/08/25 09:00","price":62},{"date":"1396/08/25 09:32","price":62.01},{"date":"1396/08/25 10:00","price":62.03},{"date":"1396/08/25 10:32","price":62.04},{"date":"1396/08/25 11:00","price":62.01},{"date":"1396/08/25 11:32","price":62.14},{"date":"1396/08/25 12:00","price":62.05},{"date":"1396/08/25 12:32","price":61.92},{"date":"1396/08/25 13:08","price":61.83},{"date":"1396/08/25 13:32","price":61.73},{"date":"1396/08/25 14:08","price":61.62},{"date":"1396/08/25 14:32","price":61.76},{"date":"1396/08/25 15:00","price":61.65},{"date":"1396/08/25 15:32","price":61.62},{"date":"1396/08/25 16:08","price":61.7},{"date":"1396/08/25 16:32","price":61.52},{"date":"1396/08/25 17:00","price":61.53},{"date":"1396/08/25 17:32","price":61.59},{"date":"1396/08/25 18:08","price":61.6},{"date":"1396/08/25 18:32","price":61.44},{"date":"1396/08/25 19:00","price":61.79},{"date":"1396/08/25 19:32","price":61.77},{"date":"1396/08/25 20:00","price":61.91},{"date":"1396/08/25 20:32","price":61.48},{"date":"1396/08/25 21:00","price":61.5},{"date":"1396/08/25 21:32","price":61.51},{"date":"1396/08/25 22:00","price":61.52},{"date":"1396/08/25 22:32","price":61.49},{"date":"1396/08/25 23:00","price":61.4},{"date":"1396/08/25 23:32","price":61.39}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398