کمترین: 
1325000
بیشترین: 
1336000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1336000
زمان: 
8/24 16:54
قیمت سکه بهار آزادی امروز 24 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 24 آبان 1396 , 1336000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 12:48","price":1325000},{"date":"1396/08/24 16:18","price":1327000},{"date":"1396/08/24 16:30","price":1333000},{"date":"1396/08/24 16:54","price":1336000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398