پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
167083
بیشترین: 
168191
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
167206
زمان: 
8/24 21:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 24 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 24 آبان 1396 , 167206 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 11:05","price":168007},{"date":"1396/08/24 11:15","price":167914},{"date":"1396/08/24 11:25","price":167883},{"date":"1396/08/24 11:30","price":167945},{"date":"1396/08/24 11:35","price":168037},{"date":"1396/08/24 11:40","price":168099},{"date":"1396/08/24 11:55","price":168068},{"date":"1396/08/24 12:00","price":168130},{"date":"1396/08/24 12:10","price":168160},{"date":"1396/08/24 12:15","price":168191},{"date":"1396/08/24 12:20","price":168130},{"date":"1396/08/24 12:25","price":168191},{"date":"1396/08/24 12:30","price":168130},{"date":"1396/08/24 12:35","price":168160},{"date":"1396/08/24 12:40","price":168099},{"date":"1396/08/24 12:45","price":168037},{"date":"1396/08/24 12:55","price":167853},{"date":"1396/08/24 13:05","price":167914},{"date":"1396/08/24 13:15","price":167853},{"date":"1396/08/24 13:25","price":167883},{"date":"1396/08/24 13:30","price":167945},{"date":"1396/08/24 13:50","price":167914},{"date":"1396/08/24 13:55","price":168130},{"date":"1396/08/24 14:05","price":168099},{"date":"1396/08/24 14:15","price":168007},{"date":"1396/08/24 14:20","price":168037},{"date":"1396/08/24 14:25","price":168068},{"date":"1396/08/24 14:30","price":168037},{"date":"1396/08/24 14:35","price":168099},{"date":"1396/08/24 14:40","price":168037},{"date":"1396/08/24 14:45","price":168007},{"date":"1396/08/24 14:55","price":168099},{"date":"1396/08/24 15:00","price":168068},{"date":"1396/08/24 15:05","price":168007},{"date":"1396/08/24 15:10","price":167914},{"date":"1396/08/24 15:15","price":168130},{"date":"1396/08/24 15:20","price":168160},{"date":"1396/08/24 15:45","price":168068},{"date":"1396/08/24 15:50","price":167914},{"date":"1396/08/24 15:55","price":167883},{"date":"1396/08/24 16:00","price":167914},{"date":"1396/08/24 16:10","price":167760},{"date":"1396/08/24 16:20","price":167730},{"date":"1396/08/24 16:25","price":167699},{"date":"1396/08/24 16:30","price":167730},{"date":"1396/08/24 16:40","price":167699},{"date":"1396/08/24 16:45","price":167760},{"date":"1396/08/24 16:50","price":167853},{"date":"1396/08/24 17:05","price":167883},{"date":"1396/08/24 17:15","price":167976},{"date":"1396/08/24 17:20","price":167853},{"date":"1396/08/24 17:25","price":167914},{"date":"1396/08/24 17:30","price":167883},{"date":"1396/08/24 17:35","price":167914},{"date":"1396/08/24 17:45","price":167822},{"date":"1396/08/24 17:50","price":167883},{"date":"1396/08/24 17:55","price":167699},{"date":"1396/08/24 18:05","price":167730},{"date":"1396/08/24 18:10","price":167791},{"date":"1396/08/24 18:25","price":167514},{"date":"1396/08/24 18:35","price":167483},{"date":"1396/08/24 18:40","price":167360},{"date":"1396/08/24 18:50","price":167422},{"date":"1396/08/24 19:05","price":167329},{"date":"1396/08/24 19:10","price":167175},{"date":"1396/08/24 19:15","price":167237},{"date":"1396/08/24 19:20","price":167268},{"date":"1396/08/24 19:25","price":167299},{"date":"1396/08/24 19:30","price":167206},{"date":"1396/08/24 19:35","price":167145},{"date":"1396/08/24 19:40","price":167206},{"date":"1396/08/24 19:45","price":167175},{"date":"1396/08/24 19:55","price":167114},{"date":"1396/08/24 20:00","price":167145},{"date":"1396/08/24 20:15","price":167083},{"date":"1396/08/24 20:20","price":167145},{"date":"1396/08/24 20:40","price":167206},{"date":"1396/08/24 20:45","price":167175},{"date":"1396/08/24 21:00","price":167083},{"date":"1396/08/24 21:05","price":167114},{"date":"1396/08/24 21:15","price":167175},{"date":"1396/08/24 21:20","price":167206},{"date":"1396/08/24 21:30","price":167145},{"date":"1396/08/24 21:35","price":167206}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398