کمترین: 
1131
بیشترین: 
1135
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1134
زمان: 
8/24 14:20
قیمت درهم امارات امروز 24 آبان 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 24 آبان 1396 , 1134 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 10:10","price":1135},{"date":"1396/08/24 11:30","price":1134},{"date":"1396/08/24 11:50","price":1133},{"date":"1396/08/24 12:00","price":1132},{"date":"1396/08/24 12:20","price":1131},{"date":"1396/08/24 14:10","price":1132},{"date":"1396/08/24 14:20","price":1134}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398