کمترین: 
88005.9
بیشترین: 
88017.3
قیمت تقلبی: 
88005.9
زمان: 
8/24 13:10
قیمت شاخص بورس امروز 24 آبان 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 24 آبان 1396 , 88005.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 10:10","price":88012.5},{"date":"1396/08/24 10:20","price":88017.3},{"date":"1396/08/24 12:50","price":88006.8},{"date":"1396/08/24 13:00","price":88006.0},{"date":"1396/08/24 13:10","price":88005.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398