پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
258273
بیشترین: 
258757
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
258703
زمان: 
8/24 21:24
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 24 آبان 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 24 آبان 1396 , 258703 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 10:06","price":258383},{"date":"1396/08/24 10:18","price":258382},{"date":"1396/08/24 10:24","price":258300},{"date":"1396/08/24 10:36","price":258299},{"date":"1396/08/24 10:42","price":258302},{"date":"1396/08/24 10:48","price":258305},{"date":"1396/08/24 10:54","price":258306},{"date":"1396/08/24 11:00","price":258389},{"date":"1396/08/24 11:06","price":258390},{"date":"1396/08/24 11:12","price":258391},{"date":"1396/08/24 11:18","price":258390},{"date":"1396/08/24 11:30","price":258391},{"date":"1396/08/24 11:36","price":258392},{"date":"1396/08/24 11:42","price":258396},{"date":"1396/08/24 11:48","price":258400},{"date":"1396/08/24 11:54","price":258398},{"date":"1396/08/24 12:00","price":258394},{"date":"1396/08/24 12:06","price":258480},{"date":"1396/08/24 12:12","price":258481},{"date":"1396/08/24 12:18","price":258439},{"date":"1396/08/24 12:24","price":258441},{"date":"1396/08/24 12:30","price":258273},{"date":"1396/08/24 12:36","price":258690},{"date":"1396/08/24 12:42","price":258691},{"date":"1396/08/24 12:48","price":258689},{"date":"1396/08/24 12:54","price":258690},{"date":"1396/08/24 13:06","price":258693},{"date":"1396/08/24 13:12","price":258694},{"date":"1396/08/24 13:18","price":258697},{"date":"1396/08/24 13:24","price":258698},{"date":"1396/08/24 13:30","price":258697},{"date":"1396/08/24 13:36","price":258695},{"date":"1396/08/24 13:42","price":258697},{"date":"1396/08/24 13:48","price":258696},{"date":"1396/08/24 14:00","price":258695},{"date":"1396/08/24 14:06","price":258696},{"date":"1396/08/24 14:12","price":258697},{"date":"1396/08/24 14:18","price":258698},{"date":"1396/08/24 14:24","price":258696},{"date":"1396/08/24 14:30","price":258698},{"date":"1396/08/24 14:36","price":258697},{"date":"1396/08/24 14:42","price":258698},{"date":"1396/08/24 14:48","price":258696},{"date":"1396/08/24 14:54","price":258698},{"date":"1396/08/24 15:00","price":258699},{"date":"1396/08/24 15:06","price":258698},{"date":"1396/08/24 15:12","price":258697},{"date":"1396/08/24 15:18","price":258695},{"date":"1396/08/24 15:30","price":258696},{"date":"1396/08/24 15:36","price":258737},{"date":"1396/08/24 15:54","price":258738},{"date":"1396/08/24 16:00","price":258737},{"date":"1396/08/24 16:06","price":258736},{"date":"1396/08/24 16:12","price":258738},{"date":"1396/08/24 16:18","price":258741},{"date":"1396/08/24 16:24","price":258740},{"date":"1396/08/24 16:30","price":258738},{"date":"1396/08/24 16:36","price":258737},{"date":"1396/08/24 16:42","price":258738},{"date":"1396/08/24 16:48","price":258737},{"date":"1396/08/24 16:54","price":258738},{"date":"1396/08/24 17:00","price":258745},{"date":"1396/08/24 17:06","price":258749},{"date":"1396/08/24 17:12","price":258757},{"date":"1396/08/24 17:18","price":258755},{"date":"1396/08/24 17:24","price":258753},{"date":"1396/08/24 17:30","price":258748},{"date":"1396/08/24 17:36","price":258746},{"date":"1396/08/24 17:42","price":258752},{"date":"1396/08/24 17:48","price":258742},{"date":"1396/08/24 17:54","price":258744},{"date":"1396/08/24 18:00","price":258742},{"date":"1396/08/24 18:06","price":258743},{"date":"1396/08/24 18:12","price":258739},{"date":"1396/08/24 18:18","price":258751},{"date":"1396/08/24 18:24","price":258748},{"date":"1396/08/24 18:30","price":258728},{"date":"1396/08/24 18:36","price":258730},{"date":"1396/08/24 18:42","price":258723},{"date":"1396/08/24 18:48","price":258718},{"date":"1396/08/24 19:00","price":258719},{"date":"1396/08/24 19:06","price":258718},{"date":"1396/08/24 19:12","price":258721},{"date":"1396/08/24 19:18","price":258708},{"date":"1396/08/24 19:24","price":258712},{"date":"1396/08/24 19:30","price":258714},{"date":"1396/08/24 19:36","price":258708},{"date":"1396/08/24 19:42","price":258705},{"date":"1396/08/24 19:48","price":258706},{"date":"1396/08/24 19:54","price":258705},{"date":"1396/08/24 20:00","price":258700},{"date":"1396/08/24 20:06","price":258703},{"date":"1396/08/24 20:18","price":258704},{"date":"1396/08/24 20:24","price":258701},{"date":"1396/08/24 20:30","price":258699},{"date":"1396/08/24 20:42","price":258703},{"date":"1396/08/24 20:48","price":258702},{"date":"1396/08/24 20:54","price":258703},{"date":"1396/08/24 21:00","price":258700},{"date":"1396/08/24 21:06","price":258699},{"date":"1396/08/24 21:12","price":258700},{"date":"1396/08/24 21:24","price":258703}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398