پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1311478
بیشترین: 
1325247
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1324767
زمان: 
8/24 21:24
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 24 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 24 آبان 1396 , 1324767 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 10:06","price":1311934},{"date":"1396/08/24 10:12","price":1311478},{"date":"1396/08/24 10:18","price":1311926},{"date":"1396/08/24 10:24","price":1311931},{"date":"1396/08/24 10:30","price":1313342},{"date":"1396/08/24 10:36","price":1313338},{"date":"1396/08/24 10:42","price":1313366},{"date":"1396/08/24 10:48","price":1313388},{"date":"1396/08/24 10:54","price":1313395},{"date":"1396/08/24 11:00","price":1313392},{"date":"1396/08/24 11:06","price":1313407},{"date":"1396/08/24 11:12","price":1313410},{"date":"1396/08/24 11:18","price":1313633},{"date":"1396/08/24 11:24","price":1314900},{"date":"1396/08/24 11:30","price":1314909},{"date":"1396/08/24 11:36","price":1314918},{"date":"1396/08/24 11:42","price":1314952},{"date":"1396/08/24 11:48","price":1314991},{"date":"1396/08/24 11:54","price":1315198},{"date":"1396/08/24 12:00","price":1315077},{"date":"1396/08/24 12:06","price":1315101},{"date":"1396/08/24 12:12","price":1315104},{"date":"1396/08/24 12:18","price":1314740},{"date":"1396/08/24 12:24","price":1314757},{"date":"1396/08/24 12:30","price":1314561},{"date":"1396/08/24 12:36","price":1321570},{"date":"1396/08/24 12:42","price":1321578},{"date":"1396/08/24 12:48","price":1321561},{"date":"1396/08/24 12:54","price":1321565},{"date":"1396/08/24 13:00","price":1321566},{"date":"1396/08/24 13:06","price":1321596},{"date":"1396/08/24 13:12","price":1321602},{"date":"1396/08/24 13:18","price":1321628},{"date":"1396/08/24 13:24","price":1321638},{"date":"1396/08/24 13:30","price":1321635},{"date":"1396/08/24 13:36","price":1321616},{"date":"1396/08/24 13:42","price":1321627},{"date":"1396/08/24 13:48","price":1321618},{"date":"1396/08/24 13:54","price":1321625},{"date":"1396/08/24 14:00","price":1321609},{"date":"1396/08/24 14:06","price":1321623},{"date":"1396/08/24 14:12","price":1321631},{"date":"1396/08/24 14:18","price":1321636},{"date":"1396/08/24 14:24","price":1321623},{"date":"1396/08/24 14:30","price":1321639},{"date":"1396/08/24 14:36","price":1321631},{"date":"1396/08/24 14:42","price":1321640},{"date":"1396/08/24 14:48","price":1322076},{"date":"1396/08/24 14:54","price":1322096},{"date":"1396/08/24 15:00","price":1322105},{"date":"1396/08/24 15:06","price":1322090},{"date":"1396/08/24 15:12","price":1322086},{"date":"1396/08/24 15:18","price":1322063},{"date":"1396/08/24 15:24","price":1325069},{"date":"1396/08/24 15:30","price":1325074},{"date":"1396/08/24 15:36","price":1325069},{"date":"1396/08/24 15:42","price":1325072},{"date":"1396/08/24 15:48","price":1325073},{"date":"1396/08/24 15:54","price":1325076},{"date":"1396/08/24 16:00","price":1325072},{"date":"1396/08/24 16:06","price":1325063},{"date":"1396/08/24 16:12","price":1325080},{"date":"1396/08/24 16:18","price":1325107},{"date":"1396/08/24 16:24","price":1325099},{"date":"1396/08/24 16:30","price":1325075},{"date":"1396/08/24 16:36","price":1325073},{"date":"1396/08/24 16:42","price":1325077},{"date":"1396/08/24 16:48","price":1325073},{"date":"1396/08/24 16:54","price":1325080},{"date":"1396/08/24 17:00","price":1325142},{"date":"1396/08/24 17:06","price":1325173},{"date":"1396/08/24 17:12","price":1325247},{"date":"1396/08/24 17:18","price":1325230},{"date":"1396/08/24 17:24","price":1325216},{"date":"1396/08/24 17:30","price":1325172},{"date":"1396/08/24 17:36","price":1325154},{"date":"1396/08/24 17:42","price":1325202},{"date":"1396/08/24 17:48","price":1325115},{"date":"1396/08/24 17:54","price":1325132},{"date":"1396/08/24 18:00","price":1325113},{"date":"1396/08/24 18:06","price":1325125},{"date":"1396/08/24 18:12","price":1325090},{"date":"1396/08/24 18:18","price":1325194},{"date":"1396/08/24 18:24","price":1325164},{"date":"1396/08/24 18:30","price":1324987},{"date":"1396/08/24 18:36","price":1325007},{"date":"1396/08/24 18:42","price":1324947},{"date":"1396/08/24 18:48","price":1324902},{"date":"1396/08/24 18:54","price":1324901},{"date":"1396/08/24 19:00","price":1324913},{"date":"1396/08/24 19:06","price":1324898},{"date":"1396/08/24 19:12","price":1324930},{"date":"1396/08/24 19:18","price":1324814},{"date":"1396/08/24 19:24","price":1324849},{"date":"1396/08/24 19:30","price":1324863},{"date":"1396/08/24 19:36","price":1324814},{"date":"1396/08/24 19:42","price":1324787},{"date":"1396/08/24 19:48","price":1324795},{"date":"1396/08/24 19:54","price":1324782},{"date":"1396/08/24 20:00","price":1324744},{"date":"1396/08/24 20:06","price":1324769},{"date":"1396/08/24 20:12","price":1324767},{"date":"1396/08/24 20:18","price":1324773},{"date":"1396/08/24 20:24","price":1324750},{"date":"1396/08/24 20:30","price":1324736},{"date":"1396/08/24 20:36","price":1324735},{"date":"1396/08/24 20:42","price":1324772},{"date":"1396/08/24 20:48","price":1324760},{"date":"1396/08/24 20:54","price":1324764},{"date":"1396/08/24 21:00","price":1324741},{"date":"1396/08/24 21:06","price":1324732},{"date":"1396/08/24 21:12","price":1324737},{"date":"1396/08/24 21:18","price":1324740},{"date":"1396/08/24 21:24","price":1324767}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398