کمترین: 
58.5
بیشترین: 
58.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.5
زمان: 
8/24 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 24 آبان 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 24 آبان 1396 , 58.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 09:10","price":58.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398