کمترین: 
842.4
بیشترین: 
842.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
842.4
زمان: 
8/24 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 24 آبان 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 24 آبان 1396 , 842.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 09:10","price":842.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398