کمترین: 
3563.5
بیشترین: 
3563.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3563.5
زمان: 
8/24 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 24 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 24 آبان 1396 , 3563.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 09:10","price":3563.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398