کمترین: 
3113.4
بیشترین: 
3113.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3113.4
زمان: 
8/24 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 24 آبان 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 24 آبان 1396 , 3113.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 09:10","price":3113.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398