کمترین: 
904.3
بیشترین: 
904.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
904.3
زمان: 
8/24 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 24 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 24 آبان 1396 , 904.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 09:10","price":904.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398