کمترین: 
3524
بیشترین: 
3524
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3524
زمان: 
8/24 09:10
قیمت دلار امروز 24 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 24 آبان 1396 , 3524 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 09:10","price":3524}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398