پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3.058
بیشترین: 
3.147
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.08
زمان: 
8/24 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 24 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 24 آبان 1396 , 3.08 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 00:08","price":3.09},{"date":"1396/08/24 00:32","price":3.077},{"date":"1396/08/24 01:08","price":3.079},{"date":"1396/08/24 01:32","price":3.082},{"date":"1396/08/24 03:08","price":3.074},{"date":"1396/08/24 03:32","price":3.071},{"date":"1396/08/24 04:32","price":3.077},{"date":"1396/08/24 05:08","price":3.08},{"date":"1396/08/24 05:32","price":3.077},{"date":"1396/08/24 06:08","price":3.08},{"date":"1396/08/24 06:32","price":3.083},{"date":"1396/08/24 08:32","price":3.082},{"date":"1396/08/24 09:00","price":3.091},{"date":"1396/08/24 09:32","price":3.083},{"date":"1396/08/24 10:08","price":3.087},{"date":"1396/08/24 10:32","price":3.084},{"date":"1396/08/24 11:00","price":3.085},{"date":"1396/08/24 11:32","price":3.091},{"date":"1396/08/24 12:00","price":3.086},{"date":"1396/08/24 13:00","price":3.087},{"date":"1396/08/24 13:32","price":3.085},{"date":"1396/08/24 14:08","price":3.091},{"date":"1396/08/24 14:32","price":3.093},{"date":"1396/08/24 15:00","price":3.091},{"date":"1396/08/24 15:32","price":3.096},{"date":"1396/08/24 16:08","price":3.104},{"date":"1396/08/24 16:32","price":3.107},{"date":"1396/08/24 17:08","price":3.131},{"date":"1396/08/24 17:32","price":3.127},{"date":"1396/08/24 18:00","price":3.125},{"date":"1396/08/24 18:32","price":3.118},{"date":"1396/08/24 19:00","price":3.117},{"date":"1396/08/24 19:32","price":3.119},{"date":"1396/08/24 20:00","price":3.147},{"date":"1396/08/24 20:32","price":3.128},{"date":"1396/08/24 21:08","price":3.094},{"date":"1396/08/24 21:32","price":3.063},{"date":"1396/08/24 22:00","price":3.073},{"date":"1396/08/24 22:32","price":3.058},{"date":"1396/08/24 23:08","price":3.082},{"date":"1396/08/24 23:32","price":3.08}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398