پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.7311
بیشترین: 
1.7592
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7386
زمان: 
8/24 23:32
قیمت بنزین امروز 24 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 24 آبان 1396 , 1.7386 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 00:08","price":1.7592},{"date":"1396/08/24 00:32","price":1.7577},{"date":"1396/08/24 01:08","price":1.7565},{"date":"1396/08/24 01:32","price":1.7359},{"date":"1396/08/24 02:00","price":1.7383},{"date":"1396/08/24 03:08","price":1.7371},{"date":"1396/08/24 03:32","price":1.7317},{"date":"1396/08/24 04:08","price":1.7338},{"date":"1396/08/24 04:32","price":1.7345},{"date":"1396/08/24 05:08","price":1.737},{"date":"1396/08/24 05:32","price":1.7384},{"date":"1396/08/24 06:08","price":1.7368},{"date":"1396/08/24 06:32","price":1.7381},{"date":"1396/08/24 07:00","price":1.7388},{"date":"1396/08/24 07:32","price":1.7385},{"date":"1396/08/24 08:00","price":1.7378},{"date":"1396/08/24 08:32","price":1.7341},{"date":"1396/08/24 09:00","price":1.7353},{"date":"1396/08/24 09:32","price":1.7376},{"date":"1396/08/24 10:08","price":1.7369},{"date":"1396/08/24 10:32","price":1.7367},{"date":"1396/08/24 11:00","price":1.7384},{"date":"1396/08/24 11:32","price":1.7388},{"date":"1396/08/24 12:00","price":1.7379},{"date":"1396/08/24 12:32","price":1.7392},{"date":"1396/08/24 13:00","price":1.7374},{"date":"1396/08/24 13:32","price":1.7343},{"date":"1396/08/24 14:08","price":1.7323},{"date":"1396/08/24 14:32","price":1.7333},{"date":"1396/08/24 15:00","price":1.7311},{"date":"1396/08/24 15:32","price":1.7327},{"date":"1396/08/24 16:08","price":1.7336},{"date":"1396/08/24 16:32","price":1.7332},{"date":"1396/08/24 17:08","price":1.7369},{"date":"1396/08/24 17:32","price":1.7329},{"date":"1396/08/24 18:00","price":1.7431},{"date":"1396/08/24 18:32","price":1.7388},{"date":"1396/08/24 19:00","price":1.7377},{"date":"1396/08/24 19:32","price":1.743},{"date":"1396/08/24 20:00","price":1.7466},{"date":"1396/08/24 20:32","price":1.7429},{"date":"1396/08/24 21:08","price":1.7469},{"date":"1396/08/24 21:32","price":1.747},{"date":"1396/08/24 22:00","price":1.7485},{"date":"1396/08/24 22:32","price":1.7441},{"date":"1396/08/24 23:08","price":1.7401},{"date":"1396/08/24 23:32","price":1.7386}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398