پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
549.88
بیشترین: 
557.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
555.63
زمان: 
8/24 23:32
قیمت گازوئیل امروز 24 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 24 آبان 1396 , 555.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 00:08","price":556.25},{"date":"1396/08/24 00:32","price":555.13},{"date":"1396/08/24 01:08","price":553.88},{"date":"1396/08/24 01:32","price":550.63},{"date":"1396/08/24 02:00","price":551.25},{"date":"1396/08/24 05:08","price":551.13},{"date":"1396/08/24 06:08","price":550.88},{"date":"1396/08/24 06:32","price":551.38},{"date":"1396/08/24 07:00","price":551.88},{"date":"1396/08/24 07:32","price":551.38},{"date":"1396/08/24 08:00","price":551.13},{"date":"1396/08/24 08:32","price":549.88},{"date":"1396/08/24 09:00","price":550.63},{"date":"1396/08/24 09:32","price":551.13},{"date":"1396/08/24 10:08","price":550.63},{"date":"1396/08/24 11:00","price":551.13},{"date":"1396/08/24 11:32","price":551.63},{"date":"1396/08/24 12:00","price":552.13},{"date":"1396/08/24 12:32","price":552.88},{"date":"1396/08/24 13:00","price":552.13},{"date":"1396/08/24 13:32","price":550.88},{"date":"1396/08/24 14:08","price":550.38},{"date":"1396/08/24 14:32","price":551.13},{"date":"1396/08/24 15:00","price":550.38},{"date":"1396/08/24 15:32","price":550.88},{"date":"1396/08/24 16:32","price":551.13},{"date":"1396/08/24 17:08","price":551.88},{"date":"1396/08/24 18:00","price":552.88},{"date":"1396/08/24 18:32","price":552.63},{"date":"1396/08/24 19:00","price":551.88},{"date":"1396/08/24 19:32","price":552.25},{"date":"1396/08/24 20:00","price":555.63},{"date":"1396/08/24 20:32","price":555.38},{"date":"1396/08/24 21:08","price":555.88},{"date":"1396/08/24 21:32","price":556.88},{"date":"1396/08/24 22:00","price":557.13},{"date":"1396/08/24 22:32","price":556.13},{"date":"1396/08/24 23:32","price":555.63}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398