پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
61.28
بیشترین: 
62.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.85
زمان: 
8/24 23:32
قیمت نفت برنت امروز 24 آبان 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 24 آبان 1396 , 61.85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 00:08","price":62.08},{"date":"1396/08/24 00:32","price":61.91},{"date":"1396/08/24 01:08","price":61.77},{"date":"1396/08/24 01:32","price":61.28},{"date":"1396/08/24 02:00","price":61.51},{"date":"1396/08/24 02:32","price":61.53},{"date":"1396/08/24 03:08","price":61.54},{"date":"1396/08/24 05:08","price":61.47},{"date":"1396/08/24 05:32","price":61.48},{"date":"1396/08/24 06:08","price":61.45},{"date":"1396/08/24 06:32","price":61.48},{"date":"1396/08/24 07:00","price":61.52},{"date":"1396/08/24 07:32","price":61.45},{"date":"1396/08/24 08:32","price":61.35},{"date":"1396/08/24 09:00","price":61.41},{"date":"1396/08/24 09:32","price":61.45},{"date":"1396/08/24 10:08","price":61.43},{"date":"1396/08/24 11:00","price":61.53},{"date":"1396/08/24 11:32","price":61.58},{"date":"1396/08/24 12:00","price":61.63},{"date":"1396/08/24 12:32","price":61.69},{"date":"1396/08/24 13:00","price":61.72},{"date":"1396/08/24 13:32","price":61.57},{"date":"1396/08/24 14:08","price":61.43},{"date":"1396/08/24 14:32","price":61.49},{"date":"1396/08/24 15:00","price":61.39},{"date":"1396/08/24 15:32","price":61.51},{"date":"1396/08/24 16:08","price":61.48},{"date":"1396/08/24 16:32","price":61.52},{"date":"1396/08/24 17:08","price":61.56},{"date":"1396/08/24 17:32","price":61.53},{"date":"1396/08/24 18:00","price":61.66},{"date":"1396/08/24 18:32","price":61.6},{"date":"1396/08/24 19:00","price":61.57},{"date":"1396/08/24 19:32","price":61.68},{"date":"1396/08/24 20:00","price":61.91},{"date":"1396/08/24 20:32","price":61.9},{"date":"1396/08/24 21:08","price":61.93},{"date":"1396/08/24 21:32","price":61.98},{"date":"1396/08/24 22:00","price":62.06},{"date":"1396/08/24 22:32","price":61.91},{"date":"1396/08/24 23:08","price":61.92},{"date":"1396/08/24 23:32","price":61.85}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398