پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
54.91
بیشترین: 
55.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.27
زمان: 
8/24 23:32
قیمت نفت سبک امروز 24 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 24 آبان 1396 , 55.27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 00:08","price":55.62},{"date":"1396/08/24 00:32","price":55.48},{"date":"1396/08/24 01:08","price":55.34},{"date":"1396/08/24 01:32","price":54.91},{"date":"1396/08/24 02:00","price":54.98},{"date":"1396/08/24 03:08","price":55.08},{"date":"1396/08/24 03:32","price":55.05},{"date":"1396/08/24 04:08","price":55.11},{"date":"1396/08/24 05:08","price":55.09},{"date":"1396/08/24 05:32","price":55.12},{"date":"1396/08/24 06:08","price":55.09},{"date":"1396/08/24 06:32","price":55.12},{"date":"1396/08/24 07:00","price":55.13},{"date":"1396/08/24 07:32","price":55.09},{"date":"1396/08/24 08:00","price":55.11},{"date":"1396/08/24 08:32","price":55.03},{"date":"1396/08/24 09:00","price":55.08},{"date":"1396/08/24 09:32","price":55.09},{"date":"1396/08/24 10:32","price":55.05},{"date":"1396/08/24 11:00","price":55.12},{"date":"1396/08/24 12:00","price":55.13},{"date":"1396/08/24 12:32","price":55.19},{"date":"1396/08/24 13:00","price":55.23},{"date":"1396/08/24 13:32","price":55.16},{"date":"1396/08/24 14:08","price":55.08},{"date":"1396/08/24 14:32","price":55.09},{"date":"1396/08/24 15:00","price":55.01},{"date":"1396/08/24 15:32","price":55.08},{"date":"1396/08/24 16:08","price":55.09},{"date":"1396/08/24 16:32","price":55.11},{"date":"1396/08/24 17:08","price":55.12},{"date":"1396/08/24 17:32","price":55.09},{"date":"1396/08/24 18:00","price":55.2},{"date":"1396/08/24 18:32","price":55.12},{"date":"1396/08/24 19:32","price":55.26},{"date":"1396/08/24 20:00","price":55.38},{"date":"1396/08/24 21:08","price":55.37},{"date":"1396/08/24 21:32","price":55.38},{"date":"1396/08/24 22:00","price":55.41},{"date":"1396/08/24 22:32","price":55.3},{"date":"1396/08/24 23:08","price":55.38},{"date":"1396/08/24 23:32","price":55.27}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398