پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2945.2
بیشترین: 
547000
قیمت تقلبی: 
543700
زمان: 
8/24 23:50
قیمت آبشده بنکداری امروز 24 آبان 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 24 آبان 1396 , 543700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 00:05","price":2945.2},{"date":"1396/08/24 00:10","price":546700},{"date":"1396/08/24 00:15","price":546800},{"date":"1396/08/24 00:20","price":546700},{"date":"1396/08/24 00:25","price":546500},{"date":"1396/08/24 00:35","price":546400},{"date":"1396/08/24 00:40","price":546500},{"date":"1396/08/24 11:05","price":546300},{"date":"1396/08/24 11:15","price":546000},{"date":"1396/08/24 11:25","price":545900},{"date":"1396/08/24 11:30","price":546100},{"date":"1396/08/24 11:35","price":546400},{"date":"1396/08/24 11:40","price":546600},{"date":"1396/08/24 11:55","price":546500},{"date":"1396/08/24 12:00","price":546700},{"date":"1396/08/24 12:10","price":546800},{"date":"1396/08/24 12:15","price":546900},{"date":"1396/08/24 12:20","price":546700},{"date":"1396/08/24 12:25","price":547000},{"date":"1396/08/24 12:30","price":546700},{"date":"1396/08/24 12:35","price":546800},{"date":"1396/08/24 12:40","price":546600},{"date":"1396/08/24 12:45","price":546400},{"date":"1396/08/24 12:55","price":545800},{"date":"1396/08/24 13:05","price":546000},{"date":"1396/08/24 13:15","price":545800},{"date":"1396/08/24 13:25","price":545900},{"date":"1396/08/24 13:30","price":546100},{"date":"1396/08/24 13:50","price":546000},{"date":"1396/08/24 13:55","price":546700},{"date":"1396/08/24 14:05","price":546600},{"date":"1396/08/24 14:15","price":546300},{"date":"1396/08/24 14:20","price":546400},{"date":"1396/08/24 14:25","price":546500},{"date":"1396/08/24 14:30","price":546400},{"date":"1396/08/24 14:35","price":546600},{"date":"1396/08/24 14:40","price":546400},{"date":"1396/08/24 14:45","price":546300},{"date":"1396/08/24 14:55","price":546600},{"date":"1396/08/24 15:00","price":546500},{"date":"1396/08/24 15:05","price":546300},{"date":"1396/08/24 15:10","price":546000},{"date":"1396/08/24 15:15","price":546700},{"date":"1396/08/24 15:20","price":546800},{"date":"1396/08/24 15:45","price":546500},{"date":"1396/08/24 15:50","price":546000},{"date":"1396/08/24 15:55","price":545900},{"date":"1396/08/24 16:00","price":546000},{"date":"1396/08/24 16:10","price":545500},{"date":"1396/08/24 16:20","price":545400},{"date":"1396/08/24 16:25","price":545300},{"date":"1396/08/24 16:30","price":545400},{"date":"1396/08/24 16:40","price":545300},{"date":"1396/08/24 16:45","price":545500},{"date":"1396/08/24 16:50","price":545800},{"date":"1396/08/24 17:05","price":545900},{"date":"1396/08/24 17:15","price":546100},{"date":"1396/08/24 17:20","price":545800},{"date":"1396/08/24 17:25","price":545900},{"date":"1396/08/24 17:35","price":546000},{"date":"1396/08/24 17:45","price":545700},{"date":"1396/08/24 17:50","price":545900},{"date":"1396/08/24 17:55","price":545300},{"date":"1396/08/24 18:05","price":545400},{"date":"1396/08/24 18:10","price":545600},{"date":"1396/08/24 18:25","price":544700},{"date":"1396/08/24 18:35","price":544600},{"date":"1396/08/24 18:40","price":544200},{"date":"1396/08/24 18:50","price":544400},{"date":"1396/08/24 19:05","price":544100},{"date":"1396/08/24 19:10","price":543500},{"date":"1396/08/24 19:15","price":543800},{"date":"1396/08/24 19:20","price":543900},{"date":"1396/08/24 19:25","price":544000},{"date":"1396/08/24 19:30","price":543700},{"date":"1396/08/24 19:35","price":543500},{"date":"1396/08/24 19:40","price":543700},{"date":"1396/08/24 19:45","price":543600},{"date":"1396/08/24 19:55","price":543400},{"date":"1396/08/24 20:00","price":543500},{"date":"1396/08/24 20:15","price":543300},{"date":"1396/08/24 20:20","price":543500},{"date":"1396/08/24 20:40","price":543700},{"date":"1396/08/24 20:45","price":543600},{"date":"1396/08/24 21:00","price":543300},{"date":"1396/08/24 21:05","price":543400},{"date":"1396/08/24 21:15","price":543600},{"date":"1396/08/24 21:20","price":543700},{"date":"1396/08/24 21:30","price":543500},{"date":"1396/08/24 21:35","price":543600},{"date":"1396/08/24 21:40","price":543700},{"date":"1396/08/24 21:45","price":543800},{"date":"1396/08/24 21:55","price":543700},{"date":"1396/08/24 22:05","price":543600},{"date":"1396/08/24 22:20","price":543700},{"date":"1396/08/24 22:25","price":543600},{"date":"1396/08/24 22:40","price":543700},{"date":"1396/08/24 22:45","price":543600},{"date":"1396/08/24 22:50","price":543700},{"date":"1396/08/24 23:05","price":543500},{"date":"1396/08/24 23:25","price":543600},{"date":"1396/08/24 23:30","price":543500},{"date":"1396/08/24 23:35","price":543600},{"date":"1396/08/24 23:45","price":543500},{"date":"1396/08/24 23:50","price":543700}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398