پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2577.3
بیشترین: 
558400
قیمت تقلبی: 
556300
زمان: 
8/24 23:55
قیمت آبشده شنبه ای امروز 24 آبان 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 24 آبان 1396 , 556300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 00:05","price":2577.3},{"date":"1396/08/24 00:10","price":558200},{"date":"1396/08/24 00:15","price":558300},{"date":"1396/08/24 00:20","price":558200},{"date":"1396/08/24 00:25","price":558000},{"date":"1396/08/24 00:35","price":557900},{"date":"1396/08/24 00:40","price":558000},{"date":"1396/08/24 11:05","price":557800},{"date":"1396/08/24 11:10","price":557700},{"date":"1396/08/24 11:15","price":557500},{"date":"1396/08/24 11:25","price":557400},{"date":"1396/08/24 11:30","price":557600},{"date":"1396/08/24 11:35","price":557900},{"date":"1396/08/24 11:40","price":558100},{"date":"1396/08/24 11:55","price":558000},{"date":"1396/08/24 12:00","price":558200},{"date":"1396/08/24 12:10","price":558300},{"date":"1396/08/24 12:15","price":558400},{"date":"1396/08/24 12:20","price":558200},{"date":"1396/08/24 12:25","price":558400},{"date":"1396/08/24 12:30","price":558300},{"date":"1396/08/24 12:35","price":558400},{"date":"1396/08/24 12:40","price":558300},{"date":"1396/08/24 12:55","price":558000},{"date":"1396/08/24 13:05","price":558200},{"date":"1396/08/24 13:15","price":558300},{"date":"1396/08/24 13:25","price":558400},{"date":"1396/08/24 13:50","price":558300},{"date":"1396/08/24 13:55","price":558400},{"date":"1396/08/24 14:05","price":558300},{"date":"1396/08/24 14:15","price":558000},{"date":"1396/08/24 14:20","price":558100},{"date":"1396/08/24 14:25","price":558200},{"date":"1396/08/24 14:30","price":558100},{"date":"1396/08/24 14:40","price":557900},{"date":"1396/08/24 14:45","price":557800},{"date":"1396/08/24 14:55","price":558100},{"date":"1396/08/24 15:00","price":558000},{"date":"1396/08/24 15:05","price":557800},{"date":"1396/08/24 15:10","price":557500},{"date":"1396/08/24 15:15","price":557700},{"date":"1396/08/24 15:20","price":557800},{"date":"1396/08/24 15:50","price":557600},{"date":"1396/08/24 15:55","price":557500},{"date":"1396/08/24 16:00","price":557600},{"date":"1396/08/24 16:10","price":557700},{"date":"1396/08/24 16:20","price":557600},{"date":"1396/08/24 16:25","price":557500},{"date":"1396/08/24 16:30","price":557600},{"date":"1396/08/24 16:40","price":557500},{"date":"1396/08/24 16:45","price":557700},{"date":"1396/08/24 16:50","price":558000},{"date":"1396/08/24 17:05","price":558100},{"date":"1396/08/24 17:15","price":558400},{"date":"1396/08/24 17:20","price":558000},{"date":"1396/08/24 17:25","price":558200},{"date":"1396/08/24 17:30","price":558100},{"date":"1396/08/24 17:35","price":558200},{"date":"1396/08/24 17:45","price":557900},{"date":"1396/08/24 17:50","price":558100},{"date":"1396/08/24 17:55","price":557800},{"date":"1396/08/24 18:05","price":557900},{"date":"1396/08/24 18:10","price":558100},{"date":"1396/08/24 18:25","price":557200},{"date":"1396/08/24 18:35","price":557100},{"date":"1396/08/24 18:40","price":556700},{"date":"1396/08/24 18:50","price":556900},{"date":"1396/08/24 19:05","price":556600},{"date":"1396/08/24 19:10","price":556100},{"date":"1396/08/24 19:15","price":556300},{"date":"1396/08/24 19:20","price":556400},{"date":"1396/08/24 19:25","price":556500},{"date":"1396/08/24 19:30","price":556200},{"date":"1396/08/24 19:35","price":556000},{"date":"1396/08/24 19:40","price":556200},{"date":"1396/08/24 19:45","price":556100},{"date":"1396/08/24 19:55","price":555900},{"date":"1396/08/24 20:00","price":556000},{"date":"1396/08/24 20:15","price":555800},{"date":"1396/08/24 20:20","price":556000},{"date":"1396/08/24 20:40","price":556200},{"date":"1396/08/24 20:45","price":556100},{"date":"1396/08/24 21:00","price":555800},{"date":"1396/08/24 21:05","price":555900},{"date":"1396/08/24 21:15","price":556100},{"date":"1396/08/24 21:20","price":556200},{"date":"1396/08/24 21:30","price":556000},{"date":"1396/08/24 21:35","price":556100},{"date":"1396/08/24 21:40","price":556200},{"date":"1396/08/24 21:45","price":556300},{"date":"1396/08/24 21:55","price":556200},{"date":"1396/08/24 22:05","price":556100},{"date":"1396/08/24 22:20","price":556200},{"date":"1396/08/24 22:25","price":556100},{"date":"1396/08/24 22:40","price":556200},{"date":"1396/08/24 22:45","price":556100},{"date":"1396/08/24 22:50","price":556200},{"date":"1396/08/24 23:05","price":556000},{"date":"1396/08/24 23:10","price":555900},{"date":"1396/08/24 23:15","price":556000},{"date":"1396/08/24 23:25","price":556100},{"date":"1396/08/24 23:30","price":556000},{"date":"1396/08/24 23:35","price":556100},{"date":"1396/08/24 23:45","price":556000},{"date":"1396/08/24 23:50","price":556200},{"date":"1396/08/24 23:55","price":556300}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398