کمترین: 
1277.31
بیشترین: 
1289.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1278.94
زمان: 
8/24 23:55
قیمت اونس طلا امروز 24 آبان 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 24 آبان 1396 , 1278.94 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399