پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
6549.9
بیشترین: 
7218
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7202.1
زمان: 
8/24 23:30
قیمت بیت کوین امروز 24 آبان 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 24 آبان 1396 , 7202.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 00:00","price":6587.3},{"date":"1396/08/24 00:30","price":6604.3},{"date":"1396/08/24 01:00","price":6594.1},{"date":"1396/08/24 01:30","price":6577.3},{"date":"1396/08/24 02:00","price":6600},{"date":"1396/08/24 02:30","price":6549.9},{"date":"1396/08/24 03:00","price":6550.1},{"date":"1396/08/24 03:30","price":6578.1},{"date":"1396/08/24 04:00","price":6652.8},{"date":"1396/08/24 04:30","price":6712.4},{"date":"1396/08/24 05:00","price":6744.5},{"date":"1396/08/24 05:30","price":6749},{"date":"1396/08/24 06:00","price":6870.9},{"date":"1396/08/24 06:30","price":6898},{"date":"1396/08/24 07:00","price":6806.8},{"date":"1396/08/24 07:30","price":6837.3},{"date":"1396/08/24 08:00","price":6795.1},{"date":"1396/08/24 08:30","price":6816.1},{"date":"1396/08/24 09:00","price":6827.2},{"date":"1396/08/24 09:30","price":6814.2},{"date":"1396/08/24 10:00","price":6799.9},{"date":"1396/08/24 10:30","price":6827.2},{"date":"1396/08/24 11:00","price":6884.8},{"date":"1396/08/24 11:30","price":6876.9},{"date":"1396/08/24 12:00","price":6873.4},{"date":"1396/08/24 13:00","price":6902.8},{"date":"1396/08/24 13:30","price":6894.8},{"date":"1396/08/24 14:30","price":6893},{"date":"1396/08/24 16:30","price":7140},{"date":"1396/08/24 19:30","price":7218},{"date":"1396/08/24 20:00","price":7166.4},{"date":"1396/08/24 20:30","price":7131.9},{"date":"1396/08/24 21:00","price":7130},{"date":"1396/08/24 21:30","price":7153.8},{"date":"1396/08/24 22:00","price":7134},{"date":"1396/08/24 22:30","price":7103.8},{"date":"1396/08/24 23:00","price":7175.8},{"date":"1396/08/24 23:30","price":7202.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398