کمترین: 
4113
بیشترین: 
4137
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4122
زمان: 
8/23 16:20
قیمت دلار امروز 23 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 23 آبان 1396 , 4122 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 11:30","price":4134},{"date":"1396/08/23 11:50","price":4135},{"date":"1396/08/23 12:00","price":4137},{"date":"1396/08/23 12:20","price":4136},{"date":"1396/08/23 12:30","price":4132},{"date":"1396/08/23 13:20","price":4127},{"date":"1396/08/23 13:40","price":4120},{"date":"1396/08/23 13:50","price":4119},{"date":"1396/08/23 14:00","price":4118},{"date":"1396/08/23 14:10","price":4117},{"date":"1396/08/23 14:30","price":4116},{"date":"1396/08/23 14:40","price":4114},{"date":"1396/08/23 14:50","price":4113},{"date":"1396/08/23 15:00","price":4116},{"date":"1396/08/23 15:30","price":4118},{"date":"1396/08/23 15:40","price":4117},{"date":"1396/08/23 15:50","price":4119},{"date":"1396/08/23 16:10","price":4118},{"date":"1396/08/23 16:20","price":4122}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398