کمترین: 
694000
بیشترین: 
699000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
697000
زمان: 
8/23 14:48
قیمت نیم سکه امروز 23 آبان 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 23 آبان 1396 , 697000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 11:18","price":694000},{"date":"1396/08/23 12:30","price":696000},{"date":"1396/08/23 13:36","price":698000},{"date":"1396/08/23 14:06","price":699000},{"date":"1396/08/23 14:42","price":698000},{"date":"1396/08/23 14:48","price":697000}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398