کمترین: 
1004
بیشترین: 
1006
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1006
زمان: 
8/23 12:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 23 آبان 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 23 آبان 1396 , 1006 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 10:30","price":1004},{"date":"1396/08/23 12:30","price":1006}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398