کمترین: 
3231
بیشترین: 
3236
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3231
زمان: 
8/23 14:30
قیمت دلار استرالیا امروز 23 آبان 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 23 آبان 1396 , 3231 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 10:10","price":3232},{"date":"1396/08/23 10:30","price":3233},{"date":"1396/08/23 11:50","price":3235},{"date":"1396/08/23 12:00","price":3236},{"date":"1396/08/23 13:20","price":3235},{"date":"1396/08/23 13:40","price":3234},{"date":"1396/08/23 14:30","price":3231}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398