پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
257846
بیشترین: 
258708
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
258489
زمان: 
8/23 21:30
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 23 آبان 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 23 آبان 1396 , 258489 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 10:06","price":257846},{"date":"1396/08/23 10:18","price":257847},{"date":"1396/08/23 10:36","price":258054},{"date":"1396/08/23 10:48","price":258056},{"date":"1396/08/23 11:00","price":258057},{"date":"1396/08/23 11:12","price":258056},{"date":"1396/08/23 11:18","price":258057},{"date":"1396/08/23 11:24","price":258139},{"date":"1396/08/23 11:30","price":258138},{"date":"1396/08/23 11:42","price":258128},{"date":"1396/08/23 11:48","price":258240},{"date":"1396/08/23 12:00","price":258451},{"date":"1396/08/23 12:06","price":258616},{"date":"1396/08/23 12:12","price":258615},{"date":"1396/08/23 12:18","price":258618},{"date":"1396/08/23 12:24","price":258619},{"date":"1396/08/23 12:30","price":258618},{"date":"1396/08/23 12:36","price":258619},{"date":"1396/08/23 12:48","price":258702},{"date":"1396/08/23 13:06","price":258704},{"date":"1396/08/23 13:12","price":258706},{"date":"1396/08/23 13:18","price":258707},{"date":"1396/08/23 13:36","price":258705},{"date":"1396/08/23 13:48","price":258707},{"date":"1396/08/23 13:54","price":258706},{"date":"1396/08/23 14:00","price":258708},{"date":"1396/08/23 14:06","price":258626},{"date":"1396/08/23 14:30","price":258542},{"date":"1396/08/23 14:42","price":258536},{"date":"1396/08/23 14:48","price":258539},{"date":"1396/08/23 14:54","price":258540},{"date":"1396/08/23 15:00","price":258542},{"date":"1396/08/23 15:06","price":258541},{"date":"1396/08/23 15:30","price":258540},{"date":"1396/08/23 15:36","price":258536},{"date":"1396/08/23 15:42","price":258540},{"date":"1396/08/23 16:00","price":258541},{"date":"1396/08/23 16:06","price":258457},{"date":"1396/08/23 16:18","price":258459},{"date":"1396/08/23 16:24","price":258251},{"date":"1396/08/23 16:30","price":258463},{"date":"1396/08/23 16:36","price":258461},{"date":"1396/08/23 16:42","price":258466},{"date":"1396/08/23 16:48","price":258467},{"date":"1396/08/23 17:06","price":258464},{"date":"1396/08/23 17:12","price":258457},{"date":"1396/08/23 17:18","price":258460},{"date":"1396/08/23 17:30","price":258454},{"date":"1396/08/23 17:36","price":258449},{"date":"1396/08/23 17:48","price":258452},{"date":"1396/08/23 17:54","price":258454},{"date":"1396/08/23 18:00","price":258456},{"date":"1396/08/23 18:06","price":258455},{"date":"1396/08/23 18:12","price":258452},{"date":"1396/08/23 18:18","price":258457},{"date":"1396/08/23 18:24","price":258454},{"date":"1396/08/23 18:30","price":258455},{"date":"1396/08/23 18:36","price":258454},{"date":"1396/08/23 18:42","price":258473},{"date":"1396/08/23 18:48","price":258494},{"date":"1396/08/23 18:54","price":258485},{"date":"1396/08/23 19:00","price":258479},{"date":"1396/08/23 19:06","price":258483},{"date":"1396/08/23 19:12","price":258484},{"date":"1396/08/23 19:18","price":258481},{"date":"1396/08/23 19:24","price":258479},{"date":"1396/08/23 19:36","price":258478},{"date":"1396/08/23 19:42","price":258485},{"date":"1396/08/23 19:48","price":258486},{"date":"1396/08/23 20:00","price":258483},{"date":"1396/08/23 20:06","price":258487},{"date":"1396/08/23 20:12","price":258490},{"date":"1396/08/23 20:24","price":258491},{"date":"1396/08/23 20:30","price":258487},{"date":"1396/08/23 20:36","price":258482},{"date":"1396/08/23 20:42","price":258481},{"date":"1396/08/23 20:54","price":258483},{"date":"1396/08/23 21:06","price":258484},{"date":"1396/08/23 21:12","price":258485},{"date":"1396/08/23 21:24","price":258488},{"date":"1396/08/23 21:30","price":258489}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398