پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1309571
بیشترین: 
1314271
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1312001
زمان: 
8/23 21:30
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 23 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 23 آبان 1396 , 1312001 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 10:06","price":1313156},{"date":"1396/08/23 10:18","price":1313164},{"date":"1396/08/23 10:24","price":1313161},{"date":"1396/08/23 10:36","price":1313520},{"date":"1396/08/23 10:48","price":1313532},{"date":"1396/08/23 10:54","price":1313447},{"date":"1396/08/23 11:00","price":1313453},{"date":"1396/08/23 11:06","price":1313588},{"date":"1396/08/23 11:12","price":1313579},{"date":"1396/08/23 11:18","price":1313587},{"date":"1396/08/23 11:24","price":1313579},{"date":"1396/08/23 11:30","price":1313567},{"date":"1396/08/23 11:36","price":1313480},{"date":"1396/08/23 11:42","price":1313388},{"date":"1396/08/23 11:48","price":1313587},{"date":"1396/08/23 11:54","price":1314271},{"date":"1396/08/23 12:00","price":1309610},{"date":"1396/08/23 12:06","price":1309600},{"date":"1396/08/23 12:12","price":1309587},{"date":"1396/08/23 12:18","price":1309616},{"date":"1396/08/23 12:24","price":1309621},{"date":"1396/08/23 12:30","price":1309571},{"date":"1396/08/23 12:36","price":1309804},{"date":"1396/08/23 12:42","price":1309810},{"date":"1396/08/23 12:48","price":1310394},{"date":"1396/08/23 12:54","price":1310396},{"date":"1396/08/23 13:00","price":1310393},{"date":"1396/08/23 13:06","price":1310412},{"date":"1396/08/23 13:12","price":1310431},{"date":"1396/08/23 13:18","price":1310440},{"date":"1396/08/23 13:24","price":1310441},{"date":"1396/08/23 13:36","price":1310418},{"date":"1396/08/23 13:48","price":1310441},{"date":"1396/08/23 13:54","price":1310433},{"date":"1396/08/23 14:00","price":1310814},{"date":"1396/08/23 14:06","price":1310821},{"date":"1396/08/23 14:36","price":1310366},{"date":"1396/08/23 14:42","price":1310537},{"date":"1396/08/23 14:48","price":1310561},{"date":"1396/08/23 14:54","price":1310569},{"date":"1396/08/23 15:00","price":1310362},{"date":"1396/08/23 15:06","price":1311036},{"date":"1396/08/23 15:18","price":1311035},{"date":"1396/08/23 15:24","price":1311037},{"date":"1396/08/23 15:30","price":1311029},{"date":"1396/08/23 15:36","price":1311038},{"date":"1396/08/23 15:42","price":1311070},{"date":"1396/08/23 15:48","price":1311075},{"date":"1396/08/23 15:54","price":1311071},{"date":"1396/08/23 16:00","price":1311080},{"date":"1396/08/23 16:06","price":1311712},{"date":"1396/08/23 16:18","price":1311731},{"date":"1396/08/23 16:24","price":1311729},{"date":"1396/08/23 16:30","price":1311767},{"date":"1396/08/23 16:36","price":1311751},{"date":"1396/08/23 16:42","price":1311796},{"date":"1396/08/23 16:48","price":1311802},{"date":"1396/08/23 16:54","price":1311804},{"date":"1396/08/23 17:00","price":1311798},{"date":"1396/08/23 17:06","price":1311776},{"date":"1396/08/23 17:12","price":1311714},{"date":"1396/08/23 17:18","price":1311736},{"date":"1396/08/23 17:30","price":1311690},{"date":"1396/08/23 17:36","price":1311646},{"date":"1396/08/23 17:42","price":1311641},{"date":"1396/08/23 17:48","price":1311670},{"date":"1396/08/23 17:54","price":1311687},{"date":"1396/08/23 18:00","price":1311700},{"date":"1396/08/23 18:06","price":1311691},{"date":"1396/08/23 18:12","price":1311673},{"date":"1396/08/23 18:18","price":1311709},{"date":"1396/08/23 18:24","price":1311689},{"date":"1396/08/23 18:30","price":1311694},{"date":"1396/08/23 18:36","price":1311687},{"date":"1396/08/23 18:42","price":1311850},{"date":"1396/08/23 18:48","price":1312040},{"date":"1396/08/23 18:54","price":1311961},{"date":"1396/08/23 19:00","price":1311907},{"date":"1396/08/23 19:06","price":1311945},{"date":"1396/08/23 19:12","price":1311949},{"date":"1396/08/23 19:18","price":1311930},{"date":"1396/08/23 19:24","price":1311909},{"date":"1396/08/23 19:30","price":1311905},{"date":"1396/08/23 19:36","price":1311903},{"date":"1396/08/23 19:42","price":1311963},{"date":"1396/08/23 19:48","price":1311971},{"date":"1396/08/23 19:54","price":1311972},{"date":"1396/08/23 20:00","price":1311948},{"date":"1396/08/23 20:06","price":1311978},{"date":"1396/08/23 20:12","price":1312004},{"date":"1396/08/23 20:18","price":1312005},{"date":"1396/08/23 20:24","price":1312014},{"date":"1396/08/23 20:30","price":1311979},{"date":"1396/08/23 20:36","price":1311934},{"date":"1396/08/23 20:42","price":1311923},{"date":"1396/08/23 20:48","price":1311926},{"date":"1396/08/23 20:54","price":1311941},{"date":"1396/08/23 21:00","price":1311944},{"date":"1396/08/23 21:06","price":1311953},{"date":"1396/08/23 21:12","price":1311966},{"date":"1396/08/23 21:18","price":1311958},{"date":"1396/08/23 21:24","price":1311989},{"date":"1396/08/23 21:30","price":1312001}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398