پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
166868
بیشترین: 
168284
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
168068
زمان: 
8/23 21:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 23 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 23 آبان 1396 , 168068 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 10:05","price":168284},{"date":"1396/08/23 11:05","price":168160},{"date":"1396/08/23 11:15","price":168037},{"date":"1396/08/23 11:20","price":167853},{"date":"1396/08/23 11:25","price":167791},{"date":"1396/08/23 11:40","price":167637},{"date":"1396/08/23 11:45","price":167453},{"date":"1396/08/23 12:00","price":167606},{"date":"1396/08/23 12:05","price":167576},{"date":"1396/08/23 12:20","price":167730},{"date":"1396/08/23 12:25","price":167822},{"date":"1396/08/23 13:15","price":167668},{"date":"1396/08/23 13:20","price":167606},{"date":"1396/08/23 13:25","price":167576},{"date":"1396/08/23 13:35","price":167606},{"date":"1396/08/23 13:45","price":167422},{"date":"1396/08/23 13:55","price":167453},{"date":"1396/08/23 14:05","price":167422},{"date":"1396/08/23 14:10","price":167360},{"date":"1396/08/23 14:20","price":167052},{"date":"1396/08/23 14:25","price":167083},{"date":"1396/08/23 14:40","price":166960},{"date":"1396/08/23 14:55","price":167237},{"date":"1396/08/23 15:05","price":167299},{"date":"1396/08/23 15:20","price":167329},{"date":"1396/08/23 15:25","price":167391},{"date":"1396/08/23 15:30","price":167299},{"date":"1396/08/23 15:35","price":167360},{"date":"1396/08/23 15:40","price":167206},{"date":"1396/08/23 16:15","price":167145},{"date":"1396/08/23 16:20","price":167237},{"date":"1396/08/23 16:25","price":167268},{"date":"1396/08/23 16:30","price":167237},{"date":"1396/08/23 16:35","price":167329},{"date":"1396/08/23 16:40","price":167360},{"date":"1396/08/23 16:45","price":167329},{"date":"1396/08/23 16:50","price":167391},{"date":"1396/08/23 16:55","price":167360},{"date":"1396/08/23 17:00","price":167299},{"date":"1396/08/23 17:05","price":167145},{"date":"1396/08/23 17:10","price":167175},{"date":"1396/08/23 17:15","price":167145},{"date":"1396/08/23 17:20","price":167114},{"date":"1396/08/23 17:25","price":167022},{"date":"1396/08/23 17:35","price":166868},{"date":"1396/08/23 17:40","price":166960},{"date":"1396/08/23 17:45","price":166991},{"date":"1396/08/23 17:50","price":166868},{"date":"1396/08/23 17:55","price":166960},{"date":"1396/08/23 18:00","price":167299},{"date":"1396/08/23 18:05","price":167206},{"date":"1396/08/23 18:10","price":167299},{"date":"1396/08/23 18:15","price":167237},{"date":"1396/08/23 18:20","price":167268},{"date":"1396/08/23 18:30","price":167299},{"date":"1396/08/23 18:35","price":167606},{"date":"1396/08/23 18:40","price":167883},{"date":"1396/08/23 18:45","price":167730},{"date":"1396/08/23 18:55","price":167637},{"date":"1396/08/23 19:00","price":167791},{"date":"1396/08/23 19:05","price":167760},{"date":"1396/08/23 19:10","price":167730},{"date":"1396/08/23 19:20","price":167699},{"date":"1396/08/23 19:25","price":167730},{"date":"1396/08/23 19:35","price":167760},{"date":"1396/08/23 19:45","price":167791},{"date":"1396/08/23 19:50","price":167730},{"date":"1396/08/23 19:55","price":167760},{"date":"1396/08/23 20:00","price":167822},{"date":"1396/08/23 20:05","price":167791},{"date":"1396/08/23 20:10","price":167853},{"date":"1396/08/23 20:15","price":167883},{"date":"1396/08/23 20:20","price":167853},{"date":"1396/08/23 20:25","price":167822},{"date":"1396/08/23 20:30","price":167730},{"date":"1396/08/23 20:35","price":167760},{"date":"1396/08/23 20:40","price":167791},{"date":"1396/08/23 20:55","price":167822},{"date":"1396/08/23 21:05","price":167853},{"date":"1396/08/23 21:15","price":167883},{"date":"1396/08/23 21:20","price":167914},{"date":"1396/08/23 21:25","price":167976},{"date":"1396/08/23 21:30","price":168037},{"date":"1396/08/23 21:35","price":168068}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398