پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
125152
بیشترین: 
126214
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
126052
زمان: 
8/23 21:35
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 23 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 23 آبان 1396 , 126052 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 10:05","price":126214},{"date":"1396/08/23 11:05","price":126122},{"date":"1396/08/23 11:15","price":126029},{"date":"1396/08/23 11:20","price":125891},{"date":"1396/08/23 11:25","price":125844},{"date":"1396/08/23 11:40","price":125729},{"date":"1396/08/23 11:45","price":125591},{"date":"1396/08/23 12:00","price":125706},{"date":"1396/08/23 12:05","price":125683},{"date":"1396/08/23 12:20","price":125798},{"date":"1396/08/23 12:25","price":125868},{"date":"1396/08/23 13:15","price":125752},{"date":"1396/08/23 13:20","price":125706},{"date":"1396/08/23 13:25","price":125683},{"date":"1396/08/23 13:35","price":125706},{"date":"1396/08/23 13:45","price":125567},{"date":"1396/08/23 13:55","price":125591},{"date":"1396/08/23 14:05","price":125567},{"date":"1396/08/23 14:10","price":125521},{"date":"1396/08/23 14:20","price":125290},{"date":"1396/08/23 14:25","price":125313},{"date":"1396/08/23 14:40","price":125221},{"date":"1396/08/23 14:55","price":125429},{"date":"1396/08/23 15:05","price":125475},{"date":"1396/08/23 15:20","price":125498},{"date":"1396/08/23 15:25","price":125544},{"date":"1396/08/23 15:30","price":125475},{"date":"1396/08/23 15:35","price":125521},{"date":"1396/08/23 15:40","price":125406},{"date":"1396/08/23 16:15","price":125360},{"date":"1396/08/23 16:20","price":125429},{"date":"1396/08/23 16:25","price":125452},{"date":"1396/08/23 16:30","price":125429},{"date":"1396/08/23 16:35","price":125498},{"date":"1396/08/23 16:40","price":125521},{"date":"1396/08/23 16:45","price":125498},{"date":"1396/08/23 16:50","price":125544},{"date":"1396/08/23 16:55","price":125521},{"date":"1396/08/23 17:00","price":125475},{"date":"1396/08/23 17:05","price":125360},{"date":"1396/08/23 17:10","price":125383},{"date":"1396/08/23 17:15","price":125360},{"date":"1396/08/23 17:20","price":125337},{"date":"1396/08/23 17:25","price":125267},{"date":"1396/08/23 17:35","price":125152},{"date":"1396/08/23 17:40","price":125221},{"date":"1396/08/23 17:45","price":125244},{"date":"1396/08/23 17:50","price":125152},{"date":"1396/08/23 17:55","price":125221},{"date":"1396/08/23 18:00","price":125475},{"date":"1396/08/23 18:05","price":125406},{"date":"1396/08/23 18:10","price":125475},{"date":"1396/08/23 18:15","price":125429},{"date":"1396/08/23 18:20","price":125452},{"date":"1396/08/23 18:30","price":125475},{"date":"1396/08/23 18:35","price":125706},{"date":"1396/08/23 18:40","price":125914},{"date":"1396/08/23 18:45","price":125798},{"date":"1396/08/23 18:55","price":125729},{"date":"1396/08/23 19:00","price":125844},{"date":"1396/08/23 19:05","price":125821},{"date":"1396/08/23 19:10","price":125798},{"date":"1396/08/23 19:20","price":125775},{"date":"1396/08/23 19:25","price":125798},{"date":"1396/08/23 19:35","price":125821},{"date":"1396/08/23 19:45","price":125844},{"date":"1396/08/23 19:50","price":125798},{"date":"1396/08/23 19:55","price":125821},{"date":"1396/08/23 20:00","price":125868},{"date":"1396/08/23 20:05","price":125844},{"date":"1396/08/23 20:10","price":125891},{"date":"1396/08/23 20:15","price":125914},{"date":"1396/08/23 20:20","price":125891},{"date":"1396/08/23 20:25","price":125868},{"date":"1396/08/23 20:30","price":125798},{"date":"1396/08/23 20:35","price":125821},{"date":"1396/08/23 20:40","price":125844},{"date":"1396/08/23 20:55","price":125868},{"date":"1396/08/23 21:05","price":125891},{"date":"1396/08/23 21:15","price":125914},{"date":"1396/08/23 21:20","price":125937},{"date":"1396/08/23 21:25","price":125983},{"date":"1396/08/23 21:30","price":126029},{"date":"1396/08/23 21:35","price":126052}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398