پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
542100
بیشترین: 
546800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
546000
زمان: 
8/23 21:35
قیمت مثقال طلا امروز 23 آبان 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 23 آبان 1396 , 546000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 10:05","price":546800},{"date":"1396/08/23 11:05","price":546400},{"date":"1396/08/23 11:15","price":546000},{"date":"1396/08/23 11:20","price":545400},{"date":"1396/08/23 11:25","price":545200},{"date":"1396/08/23 11:40","price":544700},{"date":"1396/08/23 11:45","price":544100},{"date":"1396/08/23 11:50","price":544000},{"date":"1396/08/23 12:00","price":544500},{"date":"1396/08/23 12:05","price":544400},{"date":"1396/08/23 12:20","price":544900},{"date":"1396/08/23 12:25","price":545200},{"date":"1396/08/23 13:15","price":544700},{"date":"1396/08/23 13:20","price":544500},{"date":"1396/08/23 13:25","price":544400},{"date":"1396/08/23 13:35","price":544500},{"date":"1396/08/23 13:45","price":543900},{"date":"1396/08/23 13:55","price":544000},{"date":"1396/08/23 14:05","price":543900},{"date":"1396/08/23 14:10","price":543700},{"date":"1396/08/23 14:20","price":542700},{"date":"1396/08/23 14:25","price":542800},{"date":"1396/08/23 14:40","price":542400},{"date":"1396/08/23 14:55","price":543300},{"date":"1396/08/23 15:05","price":543500},{"date":"1396/08/23 15:20","price":543600},{"date":"1396/08/23 15:25","price":543800},{"date":"1396/08/23 15:30","price":543500},{"date":"1396/08/23 15:35","price":543700},{"date":"1396/08/23 15:40","price":543200},{"date":"1396/08/23 16:15","price":543000},{"date":"1396/08/23 16:20","price":543300},{"date":"1396/08/23 16:25","price":543400},{"date":"1396/08/23 16:30","price":543300},{"date":"1396/08/23 16:35","price":543600},{"date":"1396/08/23 16:40","price":543700},{"date":"1396/08/23 16:45","price":543600},{"date":"1396/08/23 16:50","price":543800},{"date":"1396/08/23 16:55","price":543700},{"date":"1396/08/23 17:00","price":543500},{"date":"1396/08/23 17:05","price":543000},{"date":"1396/08/23 17:10","price":543100},{"date":"1396/08/23 17:15","price":543000},{"date":"1396/08/23 17:20","price":542900},{"date":"1396/08/23 17:25","price":542600},{"date":"1396/08/23 17:35","price":542100},{"date":"1396/08/23 17:40","price":542400},{"date":"1396/08/23 17:45","price":542500},{"date":"1396/08/23 17:50","price":542100},{"date":"1396/08/23 17:55","price":542400},{"date":"1396/08/23 18:00","price":543500},{"date":"1396/08/23 18:05","price":543200},{"date":"1396/08/23 18:10","price":543500},{"date":"1396/08/23 18:15","price":543300},{"date":"1396/08/23 18:20","price":543400},{"date":"1396/08/23 18:30","price":543500},{"date":"1396/08/23 18:35","price":544500},{"date":"1396/08/23 18:40","price":545400},{"date":"1396/08/23 18:45","price":544900},{"date":"1396/08/23 18:55","price":544600},{"date":"1396/08/23 19:00","price":545100},{"date":"1396/08/23 19:05","price":545000},{"date":"1396/08/23 19:10","price":544900},{"date":"1396/08/23 19:20","price":544800},{"date":"1396/08/23 19:25","price":544900},{"date":"1396/08/23 19:35","price":545000},{"date":"1396/08/23 19:45","price":545100},{"date":"1396/08/23 19:50","price":544900},{"date":"1396/08/23 19:55","price":545000},{"date":"1396/08/23 20:00","price":545200},{"date":"1396/08/23 20:05","price":545100},{"date":"1396/08/23 20:10","price":545300},{"date":"1396/08/23 20:15","price":545400},{"date":"1396/08/23 20:20","price":545300},{"date":"1396/08/23 20:25","price":545200},{"date":"1396/08/23 20:30","price":544900},{"date":"1396/08/23 20:35","price":545000},{"date":"1396/08/23 20:40","price":545100},{"date":"1396/08/23 20:55","price":545200},{"date":"1396/08/23 21:05","price":545300},{"date":"1396/08/23 21:15","price":545400},{"date":"1396/08/23 21:20","price":545500},{"date":"1396/08/23 21:25","price":545700},{"date":"1396/08/23 21:30","price":545900},{"date":"1396/08/23 21:35","price":546000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398