کمترین: 
10655.2
بیشترین: 
10655.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10655.2
زمان: 
8/23 09:10
قیمت بات تایلند امروز 23 آبان 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 23 آبان 1396 , 10655.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 09:10","price":10655.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398