کمترین: 
2590.1
بیشترین: 
2590.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2590.1
زمان: 
8/23 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 23 آبان 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 23 آبان 1396 , 2590.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 09:10","price":2590.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398