قیمت دینار کویت مورخ 23 آبان 1396

کمترین: 
11640
بیشترین: 
11640
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11640
زمان: 
8/23 09:10
قیمت دینار کویت مورخ 23 آبان 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 23 آبان 1396 , 11640 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 09:10","price":11640}
بروزرسانی در تاریخ 03 فروردین 1397