کمترین: 
431.7
بیشترین: 
431.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
431.7
زمان: 
8/23 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 23 آبان 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 23 آبان 1396 , 431.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 09:10","price":431.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398