کمترین: 
3537.2
بیشترین: 
3537.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3537.2
زمان: 
8/23 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 23 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 23 آبان 1396 , 3537.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 09:10","price":3537.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398