کمترین: 
2766.5
بیشترین: 
2766.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2766.5
زمان: 
8/23 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 23 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 23 آبان 1396 , 2766.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 09:10","price":2766.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398