کمترین: 
910.7
بیشترین: 
910.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
910.7
زمان: 
8/23 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 23 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 آبان 1396 , 910.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 09:10","price":910.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398