پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
555100
بیشترین: 
560500
قیمت تقلبی: 
558200
زمان: 
8/23 23:55
قیمت آبشده شنبه ای امروز 23 آبان 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 23 آبان 1396 , 558200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 00:15","price":560500},{"date":"1396/08/23 00:20","price":560400},{"date":"1396/08/23 00:25","price":560100},{"date":"1396/08/23 00:30","price":560200},{"date":"1396/08/23 11:05","price":559800},{"date":"1396/08/23 11:15","price":559400},{"date":"1396/08/23 11:20","price":558700},{"date":"1396/08/23 11:25","price":558600},{"date":"1396/08/23 11:40","price":557700},{"date":"1396/08/23 11:45","price":557400},{"date":"1396/08/23 11:50","price":557500},{"date":"1396/08/23 12:00","price":558000},{"date":"1396/08/23 12:05","price":557900},{"date":"1396/08/23 12:20","price":557300},{"date":"1396/08/23 12:25","price":557100},{"date":"1396/08/23 13:15","price":557200},{"date":"1396/08/23 13:20","price":557000},{"date":"1396/08/23 13:25","price":556900},{"date":"1396/08/23 13:35","price":557000},{"date":"1396/08/23 13:45","price":556900},{"date":"1396/08/23 13:55","price":557000},{"date":"1396/08/23 14:05","price":556900},{"date":"1396/08/23 14:10","price":556800},{"date":"1396/08/23 14:20","price":555700},{"date":"1396/08/23 14:25","price":555900},{"date":"1396/08/23 14:40","price":555500},{"date":"1396/08/23 14:55","price":556000},{"date":"1396/08/23 15:05","price":556100},{"date":"1396/08/23 15:10","price":556200},{"date":"1396/08/23 15:20","price":556300},{"date":"1396/08/23 15:25","price":556500},{"date":"1396/08/23 15:30","price":556300},{"date":"1396/08/23 15:35","price":556400},{"date":"1396/08/23 15:40","price":556500},{"date":"1396/08/23 16:15","price":556300},{"date":"1396/08/23 16:20","price":556600},{"date":"1396/08/23 16:25","price":556700},{"date":"1396/08/23 16:30","price":556600},{"date":"1396/08/23 16:40","price":556700},{"date":"1396/08/23 16:45","price":556600},{"date":"1396/08/23 16:50","price":556800},{"date":"1396/08/23 16:55","price":556700},{"date":"1396/08/23 17:00","price":556500},{"date":"1396/08/23 17:05","price":556000},{"date":"1396/08/23 17:10","price":556100},{"date":"1396/08/23 17:15","price":556000},{"date":"1396/08/23 17:20","price":555900},{"date":"1396/08/23 17:25","price":555600},{"date":"1396/08/23 17:35","price":555100},{"date":"1396/08/23 17:40","price":555400},{"date":"1396/08/23 17:45","price":555500},{"date":"1396/08/23 17:50","price":555200},{"date":"1396/08/23 17:55","price":555500},{"date":"1396/08/23 18:05","price":555200},{"date":"1396/08/23 18:10","price":555500},{"date":"1396/08/23 18:15","price":555300},{"date":"1396/08/23 18:20","price":555400},{"date":"1396/08/23 18:30","price":555500},{"date":"1396/08/23 18:35","price":556500},{"date":"1396/08/23 18:40","price":557400},{"date":"1396/08/23 18:45","price":556900},{"date":"1396/08/23 18:55","price":556600},{"date":"1396/08/23 19:00","price":557100},{"date":"1396/08/23 19:05","price":557000},{"date":"1396/08/23 19:10","price":556900},{"date":"1396/08/23 19:20","price":556800},{"date":"1396/08/23 19:25","price":556900},{"date":"1396/08/23 19:35","price":557000},{"date":"1396/08/23 19:45","price":557100},{"date":"1396/08/23 19:50","price":556900},{"date":"1396/08/23 19:55","price":557000},{"date":"1396/08/23 20:00","price":557200},{"date":"1396/08/23 20:05","price":557100},{"date":"1396/08/23 20:10","price":557300},{"date":"1396/08/23 20:15","price":557400},{"date":"1396/08/23 20:20","price":557300},{"date":"1396/08/23 20:25","price":557200},{"date":"1396/08/23 20:30","price":556900},{"date":"1396/08/23 20:35","price":557000},{"date":"1396/08/23 20:40","price":557100},{"date":"1396/08/23 20:55","price":557200},{"date":"1396/08/23 21:05","price":557300},{"date":"1396/08/23 21:10","price":557400},{"date":"1396/08/23 21:20","price":557500},{"date":"1396/08/23 21:25","price":557700},{"date":"1396/08/23 21:30","price":557900},{"date":"1396/08/23 21:35","price":558200},{"date":"1396/08/23 21:45","price":558300},{"date":"1396/08/23 21:50","price":558700},{"date":"1396/08/23 21:55","price":558600},{"date":"1396/08/23 22:00","price":558500},{"date":"1396/08/23 22:05","price":558800},{"date":"1396/08/23 22:10","price":558700},{"date":"1396/08/23 22:15","price":558400},{"date":"1396/08/23 22:20","price":558300},{"date":"1396/08/23 22:25","price":558400},{"date":"1396/08/23 22:30","price":558500},{"date":"1396/08/23 22:35","price":558600},{"date":"1396/08/23 22:45","price":558500},{"date":"1396/08/23 22:50","price":558400},{"date":"1396/08/23 22:55","price":558300},{"date":"1396/08/23 23:00","price":558200},{"date":"1396/08/23 23:05","price":558400},{"date":"1396/08/23 23:10","price":558200},{"date":"1396/08/23 23:15","price":558100},{"date":"1396/08/23 23:25","price":558000},{"date":"1396/08/23 23:35","price":557800},{"date":"1396/08/23 23:40","price":558100},{"date":"1396/08/23 23:55","price":558200}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398