پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3.071
بیشترین: 
3.143
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.094
زمان: 
8/23 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 23 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 23 آبان 1396 , 3.094 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 00:00","price":3.139},{"date":"1396/08/23 00:32","price":3.143},{"date":"1396/08/23 02:00","price":3.14},{"date":"1396/08/23 03:00","price":3.143},{"date":"1396/08/23 03:32","price":3.139},{"date":"1396/08/23 04:08","price":3.138},{"date":"1396/08/23 04:32","price":3.139},{"date":"1396/08/23 05:08","price":3.14},{"date":"1396/08/23 05:32","price":3.139},{"date":"1396/08/23 06:00","price":3.135},{"date":"1396/08/23 07:00","price":3.132},{"date":"1396/08/23 07:32","price":3.124},{"date":"1396/08/23 08:00","price":3.12},{"date":"1396/08/23 08:32","price":3.13},{"date":"1396/08/23 09:00","price":3.12},{"date":"1396/08/23 09:32","price":3.119},{"date":"1396/08/23 10:00","price":3.12},{"date":"1396/08/23 10:32","price":3.122},{"date":"1396/08/23 11:08","price":3.118},{"date":"1396/08/23 11:32","price":3.111},{"date":"1396/08/23 12:00","price":3.114},{"date":"1396/08/23 12:32","price":3.098},{"date":"1396/08/23 14:08","price":3.095},{"date":"1396/08/23 14:32","price":3.094},{"date":"1396/08/23 15:08","price":3.093},{"date":"1396/08/23 15:32","price":3.096},{"date":"1396/08/23 16:08","price":3.109},{"date":"1396/08/23 16:32","price":3.106},{"date":"1396/08/23 17:00","price":3.099},{"date":"1396/08/23 17:32","price":3.082},{"date":"1396/08/23 18:08","price":3.071},{"date":"1396/08/23 18:32","price":3.093},{"date":"1396/08/23 19:00","price":3.091},{"date":"1396/08/23 19:32","price":3.078},{"date":"1396/08/23 20:08","price":3.072},{"date":"1396/08/23 20:32","price":3.077},{"date":"1396/08/23 21:00","price":3.104},{"date":"1396/08/23 21:32","price":3.102},{"date":"1396/08/23 22:00","price":3.103},{"date":"1396/08/23 22:32","price":3.099},{"date":"1396/08/23 23:00","price":3.093},{"date":"1396/08/23 23:32","price":3.094}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398