پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.8838
بیشترین: 
1.9338
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9089
زمان: 
8/23 23:32
قیمت نفت کوره امروز 23 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 23 آبان 1396 , 1.9089 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 00:00","price":1.9331},{"date":"1396/08/23 00:32","price":1.9318},{"date":"1396/08/23 01:00","price":1.9323},{"date":"1396/08/23 01:32","price":1.9337},{"date":"1396/08/23 02:00","price":1.9338},{"date":"1396/08/23 03:00","price":1.932},{"date":"1396/08/23 03:32","price":1.9301},{"date":"1396/08/23 04:08","price":1.9287},{"date":"1396/08/23 05:08","price":1.9318},{"date":"1396/08/23 05:32","price":1.9331},{"date":"1396/08/23 06:00","price":1.9284},{"date":"1396/08/23 06:32","price":1.9282},{"date":"1396/08/23 07:00","price":1.9279},{"date":"1396/08/23 07:32","price":1.9276},{"date":"1396/08/23 08:00","price":1.9272},{"date":"1396/08/23 08:32","price":1.927},{"date":"1396/08/23 09:00","price":1.9272},{"date":"1396/08/23 09:32","price":1.9274},{"date":"1396/08/23 10:00","price":1.9271},{"date":"1396/08/23 10:32","price":1.9254},{"date":"1396/08/23 11:08","price":1.9248},{"date":"1396/08/23 11:32","price":1.9232},{"date":"1396/08/23 12:00","price":1.924},{"date":"1396/08/23 12:32","price":1.9268},{"date":"1396/08/23 13:08","price":1.9259},{"date":"1396/08/23 14:08","price":1.9285},{"date":"1396/08/23 14:32","price":1.9282},{"date":"1396/08/23 15:08","price":1.9315},{"date":"1396/08/23 15:32","price":1.9279},{"date":"1396/08/23 16:08","price":1.9254},{"date":"1396/08/23 16:32","price":1.9264},{"date":"1396/08/23 17:00","price":1.9191},{"date":"1396/08/23 17:32","price":1.9176},{"date":"1396/08/23 18:08","price":1.9259},{"date":"1396/08/23 18:32","price":1.9113},{"date":"1396/08/23 19:00","price":1.8994},{"date":"1396/08/23 19:32","price":1.8905},{"date":"1396/08/23 20:08","price":1.8838},{"date":"1396/08/23 20:32","price":1.8956},{"date":"1396/08/23 21:00","price":1.8996},{"date":"1396/08/23 21:32","price":1.8974},{"date":"1396/08/23 22:00","price":1.9},{"date":"1396/08/23 22:32","price":1.8987},{"date":"1396/08/23 23:00","price":1.9022},{"date":"1396/08/23 23:32","price":1.9089}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398