کمترین: 
10
بیشترین: 
10
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10
زمان: 
8/22 13:20
قیمت لیر سوریه امروز 22 آبان 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 22 آبان 1396 , 10 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 13:20","price":10}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398