کمترین: 
69
بیشترین: 
69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69
زمان: 
8/22 12:00
قیمت روبل روسیه امروز 22 آبان 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 22 آبان 1396 , 69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 12:00","price":69}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398