کمترین: 
3030
بیشترین: 
3030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3030
زمان: 
8/22 12:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 22 آبان 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 22 آبان 1396 , 3030 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 12:00","price":3030}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398