کمترین: 
13550
بیشترین: 
13575
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13575
زمان: 
8/22 13:20
قیمت دینار کویت امروز 22 آبان 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 22 آبان 1396 , 13575 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 12:00","price":13550},{"date":"1396/08/22 13:20","price":13575}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398